Choose your language

 • Medzinárodná doprava
 • Bezpečná platba
 • Láska k basketbalu
 • Tvoj košík je prázdny.

  Tvoj košík sa zdá byť prázdny. Začni ho plniť! V prípade, že si minule nechal v košíku nejaké položky, skús sa prihlásiť k svojmu účtu.

  Pokračovať v nákupe Prihlás sa

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Grosbasket

Podmienkou nákupu je váš súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste sa s nimi pred pokračovaním v nákupe dôkladne oboznámili. Všeobecné obchodné podmienky stanovujú vaše práva a povinnosti ako aj podmienky nákupu. Každá uskutočnená transakcia prostredníctvom nášho e-shopu predstavuje vyhlásenie o tom, že ste sa oboznámili s celým obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj o tom, že s nimi v plnom rozsahu súhlasíte.

Dostupnosť informácií

  Predávajúci sa zaväzuje vždy poskytnúť kupujúcemu nasledujúce informácie:
 1. Identifikácia spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, identifikačné číslo).
 2. Kontaktné údaje umožňujúce rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón).
 3. Kľúčové vlastnosti produktov alebo služieb.
 4. Dostupnosť produktu (každá položka alebo služby ponúkané online by mali byť dostupné v primeranom čase).
 5. Podmienky dodania tovaru alebo služby (spôsob, miesto a termín).
 6. Všetky ceny sú prezentované jasne a jednoznačne, s jasným uvedením zahrnutia alebo vylúčenia prípadných daní a nákladov na dopravu.
 7. Spôsoby platby a doručenia.
 8. Platnosť ponuky.
 9. Lehoty na odstúpenie od zmluvy spolu s podmienkami odstúpenia vrátane informácií o možných nákladoch spojených s odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho.
 10. Informácie o procese podávania reklamácií vrátane údajov o kontaktnej osobe alebo oddelení zákazníckej podpory.

Internetový obchod

Internetový obchod je otvorený nonstop, 24 hodín denne. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo úplne prerušiť predaj niektorých alebo všetkých produktov buď na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú, alebo obmedziť či znemožniť prístup do internetového obchodu buď na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Okrem toho si vyhradzujeme právo odmietnuť objednávku v dôsledku chyby v internetovom obchode (napr. jednoznačne nesprávna predajná cena).

Registrácia

Po úspešnej registrácii v systéme GROSBASKET bude návštevníkovi pridelené používateľské meno zhodné s e-mailovou adresou a heslo. Používateľské meno a heslo jednoznačne identifikujú a spájajú používateľa so zadanými údajmi. Registrácia nie je podmienkou na nákup online.

Originalita produktu

Spoločnosť Grosbasket je oficiálnym partnerom celosvetovo uznávaných značiek ako Nike, adidas, Under Armour, McDavid atď. Všetky produkty v ponuke Grosbasket majú 100 % originálny pôvod.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Predávajúci v rámci svojich možností vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a správnosti údajov na svojich webových lokalitách. Napriek tomu sa vlastnosti tovaru, dodacie lehoty a ceny môžu rýchlo meniť, čo predajcovi vlastne znemožňuje upraviť údaje na webových lokalitách. V každom prípade predávajúci upozorní kupujúceho na prípadné zmeny a umožní ukončenie objednávky kupujúceho alebo výmenu objednaného tovaru.

Uzatváranie zmlúv na diaľku

Kúpna zmluva na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom, keď odošleme potvrdenie objednávky na e-mail uvedený v procese objednávky. Kupujúci zároveň obdrží oznámenie o odoslaní zásielky na adresu, ktorú uviedol v procese objednávky.

Zľavy, promo kódy atď. sa nekumulujú. Kredit na účte v rámci GROSBASKET a vložená hotovosť sa neúročia. Vaša objednávka sa uchováva v elektronickej podobe v sídle spoločnosti. O kópiu objednávky môžete požiadať prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu na adrese [email protected].

Ak budete kedykoľvek potrebovať pomoc pri nakupovaní, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

ODDELENIE POMOCI ZÁKAZNÍKOM
E: [email protected]
Tel.: +386 (0)59-344-580

Dôležité: Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia.

PO ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

I. Prijatie objednávky
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mailom potvrdenie o úspešnom prijatí objednávky (konečný kupujúci má pri potvrdení objednávky prednosť pred maloobchodníkom). V prípade registrovaných používateľov bude mať kupujúci neobmedzený prístup k podrobnostiam stavu objednávky a kontaktným údajom. V opačnom prípade môže kupujúci požiadať o informácie na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +386 (0)59-344-580.

II. Potvrdenie objednávky
Predávajúci preskúma objednávku, potvrdí dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo ju na základe opodstatnených dôvodov zamietne. Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať telefonicky na uvedenom kontaktnom čísle za účelom overenia údajov alebo adresy dodania.

V prípade produktov, ktoré predávajúci nemá na sklade vo vlastných skladoch, sa predávajúci spolieha výlučne na dodávky od dodávateľa predávajúceho a musí dodržiavať dodacie lehoty tohto dodávateľa.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu aktuálne informácie o dodaní produktu prostredníctvom e-mailu.

V prípade extrémne dlhých dodacích lehôt a neochoty kupujúceho čakať môže kupujúci kontaktovať predávajúceho, ktorý odstráni položku z objednávky a vráti kupujúcemu všetky prípadné zaplatené sumy, pričom zvyšok objednávky buď doručí alebo zruší podľa želania kupujúceho.

Ak dodávateľ nepotvrdí predávajúcemu dostupnosť objednaného tovaru najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa, predávajúci môže objednávku kupujúceho odmietnuť z dôvodu nedostupnosti produktu. Objednávka kupujúceho sa dňom odmietnutia stáva neplatnou. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku dlhších dodacích lehôt alebo nedodania produktov, ktoré nie sú na sklade.

III. Zasielanie produktov
V dohodnutom termíne predávajúci pripraví produkty a odošle ich, pričom o odoslaní informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu. 

DÔLEŽITÉ

V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho na telefónnom čísle +386 (0) 59 344 580 alebo e-mailom na adrese [email protected]. V prípade, že objednávka už bola odoslaná, kupujúci zásielku pri doručení odmietne. V prípade osobného odberu (t. j. keď sú produkty už pripravené na odovzdanie) kupujúci oznámi svoje želanie zrušiť objednávku aj na vyššie uvedené telefónne číslo alebo e-mail.


Nákupy realizované právnickými osobami

 • Nákupy uskutočňované právnickými osobami sa vykonávajú úplne rovnakým spôsobom ako nákupy fyzických osôb s jedinou výnimkou, ktorá vyžaduje, aby právnické osoby v kroku 1 vybrali možnosť „Len spoločnosti“. Ďalej zadajte názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
 • V prípade, že požadujete faktúru vystavenú právnickej osobe, prijímate podmienky platné pre tieto právnické osoby.

Zásadný rozdiel je v možnosti odstúpenia od zmluvy:

 • Firmy, živnostníci a iné právnické osoby môžu vrátiť dodaný tovar v zmysle záručných podmienok. Uvedené subjekty nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktov bez uvedenia dôvodov na odstúpenie od zmluvy, ako sa vyžaduje od spotrebiteľov (fyzických osôb).
 • Každá vrátená zásielka bude spracovaná individuálne so zámerom splniť požiadavky dodávateľa. V prípade oprávnenej reklamácie možno produkty vymeniť za iný vybraný produkt (v rovnakej alebo vyššej hodnote). Náhrada nákladov, žiaľ, nie je možná. Nákupy uskutočnené právnickými osobami sa ďalej riadia všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti GROSBASKET s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky. Viac informácií o vrátení tovaru počas trvania záručnej lehoty nájdete nižšie a v časti o vrátení tovaru.

Stanovenie ceny produktu

 • Všetky ceny na adrese www.grosbasket.com sú uvedené v eurách alebo HRK na subdoméne www.grosbasket.com/hr/ a považujú sa za platné v deň nákupu alebo potvrdenia objednávky.
 • Všetky ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. V adresách URL pre krajiny mimo EÚ sú ceny uvedené bez dane, čo je výslovne uvedené pri cene každého jednotlivého produktu.
 • Platia ceny uvedené online; všetky ceny sa však môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Ceny sú označené ako štandardné alebo zľavnené.

Dostupné spôsoby platby

Predávajúci ponúka tieto spôsoby platby:

 • Platba prostredníctvom služby PayPal alebo Braintree
 • Debetná alebo kreditná karta (Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express). Za spracovanie objednávky sa účtuje suma vo výške 1,5 % jej hodnoty.
 • Priamy prevod na bankový účet spoločnosti GROSBASKET d.o.o. na základe cenovej ponuky/proforma faktúry.  

*V osobitných prípadoch si vyhradzujeme právo uhradiť zálohu na účet GROSBASKET abank.


Generovanie faktúry

 • Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru na trvalom médiu s podrobným rozpisom nákladov a pokynmi na zrušenie nákupu a vrátenie produktu, ak je to potrebné a prípustné. Zákazník dostane faktúru v elektronickej forme (príloha e-mailu) na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri zadávaní objednávky, ku ktorej sa faktúra viaže.
 • Kupujúci musí potvrdiť platnosť fakturačných údajov a oznámiť predávajúcemu prípadné chyby do ôsmich dní od ich prijatia. Prípadné reklamácie týkajúce sa správnosti vystavených faktúr nebudú po uplynutí tejto lehoty akceptované.
 • Kúpna zmluva (objednávka) v elektronickej podobe je uložená na serveri predávajúceho a kupujúci má k nej kedykoľvek prístup prostredníctvom profilu používateľa (Môj profil).

Dodanie

Všeobecné ustanovenia
Predávajúci dodá produkty alebo služby v dohodnutom termíne.
Predávajúci spolupracuje so spoločnosťami DPD a Post of Slovenia, ktoré poskytujú kuriérske a doručovacie služby. Predávajúci si však vyhradzuje právo zvoliť inú službu doručenia, ak by to mohlo viesť k efektívnejšej realizácii objednávky.
Poštovné
Poštovné sa účtuje kupujúcemu.
Click and collect

Objednávku si môžete vyzdvihnúť osobne bez úhrady poštovného v našich kamenných predajniach na adrese Ukmarjeva ulica 6, SI-1000 Ľubľana, Slovinsko, alebo Rudeška 169a, HR-10000 Záhreb.
Ak si chcete svoju objednávku vyzdvihnúť osobne, v procese zadávania objednávky vyberte možnosť „Osobný odber v B&M Grosbasket Ľubľana“ / „Osobný odber v B&M Grosbasket Záhreb“.

Dodacie lehoty
Zásielka bude z nášho skladu odoslaná v priemere za 1 až 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Čas doručenia závisí od krajiny doručenia zásielky. V tejto tabuľke si pozrite štandardný čas doručenia zásielky pre požadovanú krajinu.
Dôležité
 • Dodacie lehoty sa môžu predĺžiť v prípade, že zákazník nereaguje na náš telefonát.
 • Čas dodania sa môže predĺžiť v prípade uvedenia nesprávnych údajov o preprave.
 • Dodacie lehoty sa môžu predĺžiť v čase väčších obchodných kampaní, ako je napríklad Black Friday alebo vianočný výpredaj. Zákazníka budeme iformovať o možnosti predĺženia dodacej lehoty.
 • Čas dodania sa môže predĺžiť, ak sú produkty dostupné na rôznych miestach. V tom prípadedostane zákazník na svoju e-mailovú adresu príslušné oznámenie.
 • Objednávky podané cez víkend budú odoslané na požadované adresy v prvý pracovný deň v týždni (spravidla v pondelok, s prihliadnutím na prípadné štátne sviatky).

Právo na odstúpenie od zmluvy, vrátenie a výmenu produktu.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

 • V prípade zmlúv uzatváraných na diaľku (týka sa to výlučne fyzických osôb, ktoré nakupujú produkty na nekomerčné účely) má spotrebiteľ právo oznámiť spoločnosti svoje odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
 • Oznámenie o odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy zašlite na e-mailovú adresu: [email protected] alebo doporučenou poštou na adresu Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva 6, SI-1000 Ľubľana, Slovinsko.
 • 14-dňová lehota začína plynúť nasledujúci deň po odoslaní online objednávky.
 • Vrátenie prevzatých produktov spoločnosti počas lehoty na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti prijaté platby.
 • Zákazník dostane peniaze späť v priemere do 8 dní odo dňa prijatia vráteného produktu/-ov.
 • Spoločnosť vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, okrem prípadov, keď spotrebiteľ výslovne požaduje úhradu iným spôsobom platby a v prípade, že spotrebiteľovi nevzniknú žiadne dodatočné náklady.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy po uplatnení bonusu, zľavového kódu alebo promo kódu sa bonusy považujú za zľavy a používateľovi sa nevracajú.
 • Na bankový účet používateľa sa vráti iba zaplatená suma a zároveň sa používateľovi oznámi nový bonus alebo promo kód.
 • V prípade využitia darčekovej poukážky sa táto považuje za platidlo a v prípade odstúpenia od zmluvy sa vráti na bankový účet používateľa spolu so všetkými uskutočnenými platbami.

Vrátenie tovaru

V prípade, že spotrebiteľ už prevzal produkty a rozhodne sa odstúpiť od zmluvy, musí produkty vrátiť alebo odovzdať podniku alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy s výnimkou prípadov, keď spoločnosť ponúkne, že si vrátené produkty vyzdvihne svojpomocne.

 • V tomto prípade musí kupujúci vrátiť nepoužité a nepoškodené zakúpené produkty v pôvodnom obale.
 • K vráteným produktom je potrebné priložiť kópiu faktúry spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete tu.
 • Má sa za to, že spotrebiteľ vrátil tovar včas, ak boli produkty odoslané pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť prijaté produkty v zákonnej lehote alebo zaslať produkty na adresu predávajúceho.
 • Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu nepoškodené produkty v rovnakom množstve, s výnimkou poškodených, chybných alebo stratených produktov alebo zníženia množstva produktov bez zavinenia spotrebiteľom.
 • Neobmedzené používanie produktov spotrebiteľom až do okamihu odstúpenia od zmluvy je zakázané.
 • Spotrebiteľ môže kontrolovať a skúšať produkty v rozsahu potrebnom na zistenie ich skutočného stavu.
 • Testovanie produktov, ktoré nespadajú do vyššie uvedeného rozsahu, sa považuje za používanie produktu, v dôsledku čoho spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Týka sa to najmä prípadov, keď sa už produkt používa, alebo v prípade technických výrobkov, keď spotrebiteľ rozbalí alebo zostaví jednotlivé komponenty.
 • Náklady na dopravu a náklady na vrátenie tovaru sa účtujú kupujúcemu.
 • Služby sa fakturujú podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.

Reklamácie

 • Všetky obaly produktov sa pred odoslaním kupujúcim otvoria a skontrolujú, aby sa zaručil neporušený stav všetkých produktov. Vaše produkty budú starostlivo zabalené do prepravných krabíc, aby sa k vám dostali nepoškodené a v pôvodnom obale.
 • Naša ponuka pozostáva iba z produktov prémiovej kvality. Občassa však môže stať, že sa objednaný produkt počas prepravy poškodí alebo má výrobnú chybu. Všetky takéto prípady sa budeme snažiť vyriešiť rýchlo a v súlade s vašimi očakávaniami.

Práva kupujúceho

 • V prípade chybného produktu má kupujúci právo požiadať o výmenu produktu za produkt v bezchybnom stave, o vrátenie zaplatenej sumy alebo odstránenie chyby produktu, prípadne vrátenie časti zaplatenej sumy pomernej chybe.
 • V tomto prípade má kupujúci právo vybrať si iný produkt. Ak je vybraný produkt drahší, kupujúcemu sa bude účtovať cenový rozdiel.
 • V prípade výmeny tovaru z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku nás kontaktujte do 8 dní od prevzatia tovaru.
 • Lehota na výmenu produktov je 8 dní.
 • Výmena produktov je možná len na základe originálu alebo kópie faktúry spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete tu.
 • Výsledok vašej reklamácie vám oznámime do 30 dní od jej doručenia. Vo všeobecnosti sa konečné rozhodnutie prijme približne do 14 dní.
 • V prípade kladného rozhodnutia si kupujúci bude môcť vybrať nový produkt. Ak je vybraný produkt drahší, kupujúcemu sa bude účtovať cenový rozdiel.

DÔLEŽITÉ

Reklamácia sa automaticky zamietne v nasledujúcich prípadoch:

 • K reklamovanému produktu nie je priložená vystavená faktúra alebo reklamačný formulár.
 • Reklamácia nebola podaná ihneď po zistení poškodenia alebo chyby produktu.
 • Poškodenie výrobku je dôsledkom nesprávneho používania (napr. vonkajšie používanie obuvi určenej výlučne na použitie v interiéri).

 • Adresa na vrátenie reklamovaných produktov
 • Grosbasket d.o.o.
 • Ukmarjeva 6
 • SI-1000 Ľubľana
 • Slovinsko
 • Náklady na dopravu reklamovaných produktov hradí kupujúci.
 • Reklamačný formulár je dostupný na nasledujúcom odkaze: Podanie reklamácie

Ochrana súkromia a osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.


Riešenie sporov

 • Prípadné spory medzi kupujúcim a spoločnosťou GROSBASKET, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním e-shopu www.grosbasket.com, budú obe strany riešiť zmierom, pričom sa prípadný nevyriešený konflikt postúpi príslušnému súdu.

 • Ak máte problémy súvisiace s produktom alebo službou poskytovanou v internetovom obchode, môžete sa rozhodnúť podať sťažnosť na účely prešetrenie nezávislému orgánu na riešenie sporov. Prejdite na tento odkaz 


Website Manager Info

Last updated: 15 Januar 2023