Choose your language

 • Medzinárodná doprava
 • Bezpečná platba
 • Láska k basketbalu
 • Tvoj košík je prázdny.

  Tvoj košík sa zdá byť prázdny. Začni ho plniť! V prípade, že si minule nechal v košíku nejaké položky, skús sa prihlásiť k svojmu účtu.

  Pokračovať v nákupe Prihlás sa

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

V nasledujúcich informáciách o ochrane údajov vás informujeme o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Grosbasket, spoločnosťou zaoberajúcou sa športovým obchodom a službami, s.r.o. (ďalej len "Grosbasket" a/alebo "prevádzkovateľ"), v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov a príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi:

Názov: GROSBASKET d.o.o.

Adresa: Ukmarjeva ulica 6, 2000 Ljubljana

Daňové číslo: SI 50277669

Registračné číslo: 6646077000

Bankový účet: SI56 2900 0006 2226 112

Telefón: +385 99-334-1676

E-mail: [email protected]

1. Všeobecné

Zaväzujeme sa chrániť dôvernosť vašich osobných údajov v súlade s právom. Urobíme všetko potrebné na to, aby sme vás ochránili pred akýmikoľvek porušeniami a zneužitiami. Osobné údaje používateľov sú oblasťou, ktorej venujeme mimoriadnu starostlivosť a pozornosť, uznávajúc citlivú povahu tejto oblasti.

2. Implementácia Zásad Ochrany Súkromia

Všetci naši zamestnanci na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a ďalším údajom používateľov, sú oboznámení s povinnosťou chrániť osobné a ďalšie údaje a sú povinní dodržiavať ustanovenia o zachovaní dôvernosti osobných údajov a súkromia používateľov internetového obchodu. Podpísali sme zmluvy o spracovaní a ochrane osobných údajov s firmami, ktoré majú prístup k osobným údajom (správca internetového obchodu – Positiva solutions d.o.o., účtovné služby – Unija d.o.o., poskytovateľ a správca ERP systému – Bilumina d.o.o., a technická podpora – GA Sistemi d.o.o.). Prístup k osobným údajom a rozsah spracovávaných osobných údajov sú obmedzené na minimum nevyhnutné pre optimálne poskytovanie služieb. Povinnosť chrániť osobné a ďalšie údaje nie je časovo obmedzená, ani po ukončení vzťahu s nami. Pre dosiahnutie najvyššej možnej úrovne ochrany vašich osobných údajov sme prijali politiku ochrany osobných údajov s evidenciou spracovateľských činností.

3. Typy Zbieraných Údajov a Ich Súčel

Pri každej návšteve webovej stránky Grosbasket, každom procese nákupu, registračnom procese, účasti na súťažiach a akciách, pri prihlásení k odberu noviniek a v prípade členstva v kluboch vernosti, požadujeme od vás osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné. Tiež požadujeme údaje nevyhnutné na realizáciu vzájomnej zmluvy v procese nákupu, účasti na súťažiach, v prípade členstva v kluboch vernosti a v iných relevantných zmluvných vzťahoch. Každá návšteva našej webovej stránky vedie k odoslaniu informácií z webového prehliadača vašeho zariadenia na našu webovú stránku/aplikačný server a dočasnému uloženiu do takzvaných log súborov. Uložené záznamy obsahujú nasledujúce údaje, ktoré sa udržiavajú až do automatického vymazania: dátum a čas prístupu, názov prístupnej stránky, IP adresa zariadenia, ktoré odoslalo požiadavku, referenčná URL adresa (zdrojová URL adresa, z ktorej ste boli presmerovaní na našu webovú stránku), množstvo prenesených údajov, doba načítania a informácie o produkte a verzii používaných webových prehliadačov, ako aj názov vášho poskytovateľa prístupu. Poskytnutím osobných údajov a udelením súhlasu súhlasíte s tým, že ich zbierame, používame a uchovávame. Budeme ich používať výhradne na účely uvedené v čase súhlasu. Vaše osobné údaje budú chránené pred zneužitím, neoprávneným prístupom, stratou, zverejnením, zmenou alebo zničením. Nižšie popisujeme typy osobných údajov, ktoré zbierame, spôsoby ich využitia a ochrany a ako nás môžete kontaktovať. Za účelom poskytovania služieb, ktoré ponúkame, zbierame, spravujeme, spracovávame a uchovávame nasledujúce údaje používateľov.

Spracovanie údajov pri uzavretí kúpnej zmluvy (pri vytvorení objednávky alebo nákupe)

V prípade nákupu na našej webovej stránke budeme spracovávať údaje nevyhnutné na identifikáciu a na uzavretie, vykonanie alebo zrušenie zmluvy. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Meno a priezvisko;
 • Dodacia adresa;
 • PSČ a mesto;
 • Krajina bydliska;
 • E-mailová adresa (užívateľské meno);
 • Telefónne číslo;
 • Údaje o platbe;
 • Názov spoločnosti alebo právneho subjektu a daňové identifikačné číslo (v prípade, že užívateľ je právnickou osobou).

Okrem vyššie uvedených údajov uchovávame aj súbory cookies a iné identifikačné údaje potrebné pre vykonanie. Tieto údaje sú potrebné na splnenie objednávky, t.j. pre poskytnutie dodacích služieb a vystavenie faktúr. Potvrdzujeme prijatie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete pri nákupe. Údaje v anonymizovanej sumárnej forme môžu byť použité na účely štatistickej analýzy. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom našej webovej stránky je potrebné poskytnúť vaše údaje o platbe poskytovateľom platobných služieb, ktorí sú nami oprávnení spracovávať platby. Vaše údaje o dodacej adrese preposielame našim oprávneným dodávateľským partnerom, ktorým môžeme poskytnúť vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ak je to potrebné pre zabezpečenie dodania tovaru podľa vašich požiadaviek. Ak je to potrebné, budú vás kontaktovať pred dodaním, aby sa dohodli na podrobnostiach dodania. Základom pre zber osobných údajov je zmluva (základom pre poskytnutie nepovinných údajov pre realizáciu zmluvy je osobný súhlas), pretože bez predchádzajúceho poskytnutia potrebných údajov nie je možné splniť všetky práva a povinnosti zo zmluvy. Podmienkou pre uskutočnenie nákupu je akceptácia Všeobecných obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, pretože bez nich nie je možné splniť vzájomnú zmluvu ani právne požiadavky v oblasti online nákupov. Po vytvorení objednávky jednotlivec dostane potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu poskytnutú prevádzkovateľovi pri vyplňovaní elektronického formulára na nákup. Prevádzkovateľ môže údaje použiť na účely štatistickej analýzy vo forme anonymizovanej sumárnej formy.

Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára alebo iným kanálom

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi, a to konkrétne e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Keď nás kontaktujete, používame osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete, výhradne na účely kontaktovania vás a spracovania vášho požiadavku.

Odoslaním komentáru prostredníctvom online formulára na základe osobného súhlasu nám poskytnete svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, správu a nepovinne svoje telefónne číslo. Tieto údaje budeme používať na zodpovedanie vašej otázky čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Registrácia alebo Vytvorenie Používateľského Účtu v Internetovom Obchode

Pre poskytnutie najväčšej možnej pohodlnosti ponúkame trvalé uloženie vašich osobných údajov v chránenom účte s heslom. Na vytvorenie používateľského účtu potrebujeme:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailovú adresu;
 • Heslo v šifrovanej forme.

Používateľský účet je vytvorený dobrovoľne a kedykoľvek môžete zobraziť a zmeniť svoje údaje vo svojom používateľskom účte. Navyše máte možnosť svoj účet kedykoľvek odstrániť; stačí nám o tom informovať prostredníctvom e-mailovej adresy a [email protected]. Na zobrazenie objednávok vo vašom účte je potrebné predchádzajúce prihlásenie. Registrovaní používatelia dostávajú odkaz na svoju e-mailovú adresu pri objednaní produktov, prostredníctvom ktorého je možné sledovať stav objednaných produktov. Základom pre zber osobných údajov na registračnom formulári je osobný súhlas a zmluva, pretože bez predchádzajúcej registrácie nie je možné splniť všetky práva a povinnosti zo zmluvy. Podmienkou pre registráciu je akceptácia Všeobecných obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, pretože bez nich nie je možné splniť vzájomnú zmluvu ani právne požiadavky týkajúce sa online nákupov. Zaobchádzajte so svojimi osobnými údajmi dôverne a neumožnite tretím stranám prístup k nim. Po opustení našej webovej stránky zostanete prihlásení vo svojom používateľskom účte, pokiaľ sa neodhlásite aktívne.
Vzhľadom na nákup na základe registrácie môže prevádzkovateľ zbierať nepriame údaje vyplývajúce z nákupu, ako napríklad:

 • Domovská adresa;
 • PSČ a mesto;
 • Krajina;
 • Telefónne číslo;
 • Údaje o platbe.

Prihlásenie sa k elektronickým newsletterom alebo e-mailovej reklame

Na našej webovej stránke ponúkame aj možnosť prihlásenia sa k odberu newsletterov. Na zníženie možnosti podvodu používame nástroj reCAPTCHA v3 od spoločnosti Google. Pre úspešné prihlásenie vyžadujeme nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailová adresa.

V prípade prihlásenia sa k elektronickým newsletterom budeme používať vašu e-mailovú adresu na informovanie vás o novinkách, akciách, zľavách a našich podujatiach.
Základom pre zber osobných údajov je individuálny súhlas jednotlivca, v ktorom jednotlivec poskytuje svoju e-mailovú adresu prevádzkovateľovi na účely prijímania e-newsletterov. Prihlasovaním sa k našim elektronickým newsletterom povolíte export, ukladanie a spracovanie údajov v nástroji pre marketingovú automatizáciu, ktorý nám umožňuje posielať elektronické newslettery. Export, ukladanie a spracovanie údajov v nástroji pre marketingovú automatizáciu, ktorý nám pomáha neustále monitorovať vaše aktivity na www.grosbasket.com, nám umožňuje vykonávať agregované a anonymizované analýzy používania webovej stránky www.grosbasket.com a jej obsahu. Prevádzkovateľ môže používať údaje jednotlivca na účely analýzy, online reklamy a content marketingu. Všetky osobné údaje sa používajú výhradne na účely poskytovania našich služieb, anonymizovanej analýzy a optimalizácie našich prevádzkových činností a nie sú verejne prístupné, s výnimkou prípadov, keď užívateľ výslovne povolí takýto prístup s konkrétnym súhlasom pre takéto účely.

Okrem prihlásenia sa k elektronickým newsletterom súhlasí návštevník webovej stránky tiež s poskytnutím súhlasu na prijímanie personalizovaných oznámení a ponúk, ktorý je platný do jeho odvolania a zahŕňa: Používanie údajov na priamu marketingovú komunikáciu, Retargeting na digitálnych reklamných platformách (ako sú reklamy Meta a reklamy Google) s cieľom:

 • Prezentovať celú ponuku spoločnosti Grosbasket,
 • EExport a spracovanie údajov v digitálnych reklamných nástrojoch (použitie e-mailu na prípravu anonymizovaných segmentov užívateľov, pričom e-mail nemôže byť priradený konkrétnemu jednotlivcovi),
 • Spracovanie údajov s pseudonymizáciou (aby nemohli byť priradené konkrétnemu jednotlivcovi).

Tento súhlas je nepovinný a vyžaduje výslovný súhlas užívateľa.
Obchodné správy, ktoré budete prijímať prostredníctvom e-mailu, budú obsahovať nasledujúce zložky:

 • Jasne a jednoznačne označené ako obchodné;
 • Odosielateľ bude jasne identifikovateľný;
 • Akcie, zľavy a ďalšie marketingové techniky budú jasne označené, rovnako ako budú jasne definované podmienky účasti v nich;
 • Budú prezentované jasné možnosti odhlásenia sa z prijímania reklamných správ;
 • Poskytovateľ bude explicitne rešpektovať želanie užívateľa neprijímať reklamné správy.

Právo na Odvolanie
Vždy máte možnosť odvolať svoj súhlas jednoduchým kliknutím na tlačidlo odhlásenia na konci každej propagačnej e-mailovej správy.

Zapojenie do Klubu Vernosti Grosbasket – Klub MVP
Členstvo v klube MVP a získanie karty klubu MVP (online) si vyžaduje poskytnutie nasledujúcich údajov:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa trvalého pobytu,
 • Dátum narodenia,
 • PSČ,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Nepriame údaje vyplývajúce z použitia karty klubu MVP zahŕňajú: telefónne číslo, krajina bydliska, pohlavie, podrobnosti o nákupoch vykonaných s členskou kartou, ako je dátum a hodnota nákupu, číslo faktúry, množstvo produktov, spôsob platby, obchod, predajca, identifikátor registračnej pokladnice, podrobnosti o zakúpených produktoch, ako je typ produktu, EAN kód produktu, skupina produktu, veľkosť produktu, farba produktu, značka produktu a podrobnosti o uplatnených výhodách. Na základe spracovania týchto údajov má člen nárok na výhody a prevádzkovateľ ich taktiež spracováva na účely analýzy a štatistiky, zamerané na svoje interné obchodné procesy, najmä analýzu úspešnosti konkrétneho predajného programu a plánovanie nových produktov a služieb.

Účasť v Súťažiach alebo Akciách:
Ak sa prihlásite do súťaží organizovaných spoločnosťou Grosbasket, použijeme údaje, ktoré ste poskytli počas registrácie, na vykonanie zmluvy o súťaži, najmä na oznámenie o získaní ceny a v prípade potreby na reklamu naše ponuky a/alebo ponuky našich partnerov v súťaži. Povinné údaje na účasť v akomkoľvek súťaži spoločnosti Grosbasket sú:

 • Meno a priezvisko,
 • E-mailová adresa.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných podmienkach účasti pre každú súťaž. V prípade súťaže typicky žiadame vaše meno a e-mailovú adresu na oznámenie v prípade výhry, buď prostredníctvom e-mailu alebo nášho účtu na Instagrame.
Každý jednotlivec, ktorý sa rozhodne zúčastniť sa súťaže alebo akcie, musí poskytnúť osobné údaje, aby sme ho mohli oznámiť v prípade výhry, buď prostredníctvom e-mailu alebo nášho účtu na Instagrame. V tomto prípade sú meno a priezvisko zverejnené verejne. V niektorých prípadoch môžeme taktiež požiadať o ďalšie informácie potrebné nami alebo našimi partnermi na vykonanie promočnej akcie, súťaže alebo prieskumu.
Základom pre spracovanie sú zákony, zmluva, právno-formálne doručenie výhier alebo cien, povinnosti súvisiace s daňou z príjmov a iné povinnosti vyplývajúce z právnych základov, najmä v oblasti daňového zákonodarstva.

Dodatočne zbierame:

 • Ďalšie údaje, ktoré užívatelia dobrovoľne zadajú do prieskumov;
 • Ďalšie údaje, ktoré užívatelia dobrovoľne neskôr pridajú do svojho profilu;
 • Komunikáciu s jednotlivými zákazníkmi.

Nenesieme zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré zadávajú užívatelia.

4. Vaše práva založené na udelených súhlasoch

Jednotlivec môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa osobných údajov, aby trvalo alebo dočasne prestal používať jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely. Takúto žiadosť môžete kedykoľvek zaslať na e-mailovú adresu [email protected], jasne špecifikujúc, ktoré súhlasy chcete odvolať. Odvolanie nadobúda účinnosť okamžite od okamihu odvolania.

Okrem toho máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré boli zhromaždené v súvislosti s vami, pričom prevádzkovateľ môže použiť všetky primerané prostriedky na overenie totožnosti jednotlivca, ktorého osobné údaje sa týkajú, najmä v prípade online služieb a online identifikátorov.
 • Právo na opravu nepresných údajov zhromaždených v súvislosti s vami, pričom prevádzkovateľ môže použiť všetky primerané prostriedky na overenie totožnosti jednotlivca, ktorého osobné údaje sa týkajú, najmä v prípade online služieb a online identifikátorov.
 • Právo na "zabudnutie", t.j. vymazanie všetkých údajov, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Právo na ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.
 • Právo byť informovaný o opravách, vymazaniach alebo obmedzeniach spracúvania pri uplatňovaní práva na opravu, zabudnutie a obmedzenie, pokiaľ to nie je nemožné alebo nevyžaduje nepomerne veľké úsilie.
 • Právo na prenosnosť údajov od jedného prevádzkovateľa k inému, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve, alebo pokiaľ sa spracúva automatizovaným spôsobom.
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 • Právo byť informovaný o porušení ochrany osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa osobných údajov u dozornej autority, ak máte za to, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak si želáte zmeniť svoje osobné údaje alebo chcete, aby sme trvalo alebo dočasne prestali ich používať na účely, pre ktoré boli poskytnuté alebo zhromaždené, pošlite nám e-mail na [email protected] alebo na adresu Grosbasket d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Máte tiež možnosť vymazať všetky údaje vo vašom používateľskom účte.

5. Právo namietať

Jednotlivec má právo byť explicitne, jasne a samostatne informovaný o práve na námietku najneskôr pri prvom kontakte s ním. Ak súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov, považuje sa, že jednotlivca bolo informované o komunikácii.

Jednotlivec, ktorého sa osobné údaje týkajú, má právo, na základe dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou, kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú potrebné na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej autority, poverenej prevádzkovateľovi, alebo ktoré sú nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje poskytovateľ alebo tretia strana, vrátane profilovania na základe týchto ustanovení; poskytovateľ musí prestať spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody jednotlivca, ktorého sa osobné údaje týkajú, alebo pre účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má jednotlivec právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa neho pre takýto marketing, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak jednotlivec namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už nebudú spracúvať pre tieto účely.

Toto všeobecné právo na námietku sa vzťahuje na všetky účely spracúvania opísané v týchto informáciách o ochrane údajov spracúvaných podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prevádzkovateľ okamžite prestaňuje spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody jednotlivca, ktorého sa osobné údaje týkajú, alebo pre účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. Na rozdiel od špecifického práva namietať voči spracúvaniu údajov na účely reklamy sme povinní vyhovieť takejto všeobecnej námietke podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov len v prípade, že nám poskytnete závažné dôvody pre ňu (napríklad možný riziko pre život alebo zdravie).

6. Zodpovednosť jednotlivca

Za ochranu osobných údajov je zodpovedný aj samotný používateľ tým, že zabezpečí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla a vhodnú softvérovú (antivírusovú) ochranu svojho počítača.

7. Výnimočné zverejnenie údajov

Údaje, ktoré prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva, sa zverejňujú len vtedy, ak takúto povinnosť stanovuje zákon alebo v dobrej viere, že takýto postup je nevyhnutný na konanie pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a na ochranu a realizáciu jeho oprávnených záujmov.

8. Súhlas a zmena podmienok ochrany osobných údajov

Používaním webových stránok jednotlivec potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí s celým obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na webovej lokalite grosbasket.com a nadobudnú účinnosť až po ich zverejnení na tejto webovej lokalite.

9. Cookies

Pri návšteve webovej stránky Grosbasket ukladáme a čítame z vášho zariadenia malé súbory nazývané cookies. Cookies sú nevýrazné súbory dočasne uložené na vašom pevnom disku, ktoré poskytovateľu umožňujú rozpoznať váš počítač pri opätovnej návšteve webovej stránky. Používame ich na to, aby sme vašu návštevu našej webovej stránky spríjemnili a umožnili používanie určitých funkcií, ako aj na štatistické zaznamenávanie používania stránky. Cookies neškodia vašemu zariadeniu, neobsahujú vírusy, trojanské kone alebo iný škodlivý softvér.
Niektoré cookies nám umožňujú spojiť vaše prehliadanie na našich stránkach od momentu, keď na ne pristúpite, až do momentu, keď ich opustíte – iba počas prehliadača (tzv. dočasné alebo relačné cookies). Pomocou dočasných cookies napríklad môžeme zobraziť nákupný košík na viacerých stránkach, kde môžete vidieť, koľko produktov je v súčasnosti v ňom a aká je vaša aktuálna hodnota nákupu. Iné cookies zostávajú na vašom zariadení po určitý čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku (tzv. trvalé alebo trvalé cookies). Okrem toho používame aj web beacony (známe aj ako "web beacony"). Ide o malé obrázky, zvyčajne cookies od tretích strán alebo obchodných subjektov, uložené na pevnom disku vášho počítača a web beacony sú nedeliteľnou súčasťou webovej stránky.
Samozrejme, môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby cookies neboli ukladané na vašom zariadení. Pomocná funkcia v ponuke väčšiny webových prehliadačov vysvetľuje, ako zabrániť vášmu prehliadačovi v prijímaní nových cookies, ako váš prehliadač môže upozorniť, keď dostane nový cookie, alebo ako vymazať všetky prijaté cookies a zablokovať všetky ostatné.

Manažér Meta Ads

Taktiež používame retargetingové technológie od externých poskytovateľov, ako je Pixel Manažéra Meta Ads, kedysi známy ako Facebook Ireland Limited. Retargeting nám umožňuje cieliť na tých používateľov, ktorí už prejavili záujem o našu predajňu a naše produkty s online reklamami na webových stránkach našich partnerov. Na tento účel sa nastaví cookie, ktoré zbiera údaje o záujmoch pod pseudonymami. Na základe týchto informácií sa vám na webových stránkach našich partnerov zobrazia reklamy na našu ponuku podľa vašich záujmov. Žiadne osobné údaje sa priamo nezhromažďujú a žiadny používateľský profil s osobnými údajmi nie je s vami spojený.

Google Analytics

Na účely navrhovania našich stránok na základe potrieb a ich neustáleho optimalizovania používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len Google).

Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory uložené na vašom počítači, na analýzu vašej interakcie so stránkou. V tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa cookies. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky zahŕňajú:

 • Typ/verzia prehliadača
 • Používaný operačný systém
 • Referrer URL (predtým navštívená stránka)
 • Hostname prístupového počítača (IP adresa)
 • Casť žiadosti servera

Vaša identifikácia týmto spôsobom nevedie k vymazaniu vášho nákupného košíka, a my si môžeme zapamätať vaše prihlásenie cez konkrétne zariadenie bez vyžadovania opätovného zadania e-mailovej adresy a hesla. Zároveň môžeme uchovávať informácie o tom, ktorú verziu našich webových stránok zobraziť, ak sú v danom okamihu k dispozícii viaceré verzie. Tiež nám pomáhajú určiť, či ste nám dali súhlas v súlade s týmto dokumentom.

Po príchode na stránku sa nastaví cookie na odmietnutie súhlasu, čím sa zabráni budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Cookie na odmietnutie súhlasu je platné iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a je uložené na vašom zariadení. Ak v tomto prehliadači vymažete cookies, musíte znova nastaviť cookie na odmietnutie súhlasu.

Google Ads

Google Ads je online reklamný program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), ktorý používame na účely remarketingu. S touto funkciou môžeme používateľom našej webovej stránky zobrazovať reklamy založené na ich záujmoch na iných webových stránkach v rámci siete zobrazenia Google. Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľa na našej webovej stránke, napríklad ktoré ponuky zaujali používateľa, takže po návšteve našej webovej stránky môžu byť používateľovi zobrazené cielené reklamy aj na iných webových stránkach. Na tento účel Google ukladá cookie v prehliadačoch používateľov, ktorí navštevujú určité služby od Googlu alebo webové stránky v sieti zobrazenia Google. Tento údaj sa používa na zaznamenávanie návštev týchto používateľov a slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom počítači, nie na identifikáciu osoby, čo znamená, že osobné údaje nie sú uložené.

Ak nezakážete používanie cookies tretích strán a zdieľanie svojich údajov s reklamou a sociálnymi sieťami v záložke Nastavenia ochrany osobných údajov a kliknete na akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach (mimo varovného okna) po našom upozornení alebo kliknete na tlačidlo "Chápem", ktoré je súčasťou upozornenia, považuje sa, že súhlasíte s používaním spomínaných cookies a zdieľaním vašich údajov s reklamou a sociálnymi sieťami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zakázanim tejto funkcie v záložke Nastavenia ochrany osobných údajov.

Tu nájdete, ktoré cookies používame. Pre úplný prehľad všetkých používaných cookies kliknite sem.

10. Kto spracúva vaše osobné údaje a komu sa zverejňujú?

Všetky uvedené osobné údaje spracovávame ako správca údajov. To znamená, že určujeme účely, pre ktoré sa vaše osobné údaje zbierajú, a spôsoby ich spracovania a sme zodpovední za ich správne vykonávanie. V tomto prípade sú vaše údaje poskytované našim partnerom, aby sme zaistili platby, dopravu a ďalšie záležitosti súvisiace s vašou objednávkou. Vaše údaje tiež posielame našim spracovateľom, ktorí ich spracúvajú podľa našich pokynov.

S vaším súhlasom sa údaje môžu tiež zdieľať s reklamnými a sociálnymi sieťami na zobrazenie prispôsobených reklám na iných webových stránkach. Okrem toho sa vaše osobné údaje spracúvajú v nástrojoch iných právnických subjektov, ktoré používame na spracovanie osobných údajov. Medzi takéto právnické subjekty patria:

 • V súvislosti so spracovaním vašej objednávky, naši partneri zúčastnení na spracovaní objednávky, ako je uvedené v sekcii "Ak u nás nakupujete":
  • Partnerské spoločnosti riadiace platobné systémy na zabezpečenie platieb, najmä v súvislosti s kreditnými kartami:
   • Braintree, časť PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
   • Six Payment Services (Austria) GmbH, Marxergasse 1B, A-1030 Wien, Rakúsko, IČO 15355906; Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Slovinsko
   • SKB Banka, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
   • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
  • Dopravní partneri
   • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovinsko
   • DPD d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
   • DHL Express (Slovenia), d.o.o., Špruha 19, Trzin, 1236 Trzin
  • Dodávateľ tovaru alebo servisné centrum príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciami týkajúcimi sa objednaného tovaru alebo služieb;
 • Na základe vášho súhlasu k reklamným a sociálnym sieťam a iným marketingovým nástrojom, ktoré nám pomáhajú optimalizovať web a personalizovať obsah a ponuky:
 • Poskytovatelia cloudových výpočtových služieb a iných technologických a podporných dodávateľov:
  • One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írsko
  • GA SISTEMI d.o.o., Industrijska cesta 1G, Grosuplje, 1290 Grosuplje
 • Externí spracovatelia komunikácie, najmä pre komunikáciu prostredníctvom SMS správ a chatov:
  • MS3 d.o.o., Ulica miru 21, 1000 Ljubljana – SMSapi
  • Klaviyo Inc, 125 Summer Street, Boston, Massachusetts, USA
  • Cartfox - DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, Mengeš, 1234 Mengeš
  • DIGITALIST d.o.o., Ribčev Laz 45F, Ribčev Laz, 4265 Bohinjsko jezero
 • Dodávateľ záznamovacích a prístupových systémov pre hovory – T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Ak si myslíte, že došlo k porušeniu ustanovení týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov, informujte nás prosím na našej e-mailovej adrese [email protected]. Preskúmame vec, prijmeme primerané opatrenia a odpovieme vám v primeranej lehote. Ak máte otázky, problémy alebo pripomienky týkajúce sa tejto zásady ochrany osobných údajov, srdečne vás žiadame, aby ste nás informovali na e-mailovej adrese [email protected].

Táto zásada ochrany osobných údajov nadobúda účinnosť od 25. marca 2024.